AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT www.salvemtv3.cat


Aquesta pàgina web és propietat de Salvem TV3, i té caràcter merament informatiu en relació a (serveis, productes, activitats…. el què es cregui adient), referent de conformitat amb l’objecte i finalitat d’aquesta plataforma.

La política de privacitat del lloc Salvem TV3 informa els usuaris d'aquesta pàgina web. L'accés a la web de Salvem TV3 i a la seva informació comporta la submissió i l'acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web de Salvem TV3 i fer-ne ús.


Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, son propietat exclusiva de Salvem TV3, i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explitació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Salvem TV3. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, fotos i imatges continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la Llei.


Contingut de la web

Salvem TV3 no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva web, essent responsabilitat de la persona que accedeixi als mateixos o els utilitzi.


Intercanvi o difusió d'informació

Salvem TV3 declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts als que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.


Actualització i modificació de la pàgina web

Salvem TV3 es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com també la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir qualsevol mena de responsabilitat per fer-ho.


Indicacions sobre aspectes tècnics

Salvem TV3 no assumeix cap mena de responsabilitat derivada de problemes tècnics o falles en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Salvem TV3 no garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin derivar per aquests motius. Tanmateix, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que faciliti quan procedeixi de tercers.

Salvem TV3 no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.salvemtv3.cat.

La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que Salvem TV3 tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

Salvem TV3 no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Salvem TV3. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, Salvem TV3 es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

Salvem TV3 es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l'objectiu d'adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

Salvem TV3 té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.


Política de privacitat i protecció de dades

Salvem TV3 garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Art. 81 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).

Com a norma general, la utilització de la web www.salvemtv3.cat no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l'usuari comuniqui les seves dades personals a Salvem TV3, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Les dades que Salvem TV3 sol•liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

  • Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d'atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.
  • Amb la finalitat de desenvolupar accions i campanyes així com informar de les mateixes en relació a les finalitats de Salvem TV3 recollides a la pàgina web.

Segons els art. 5 i 6 de la LOPD, aquestes dades formaran part d'un fitxer automatitzat, que ha estat inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). L'usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Salvem TV3 al correu electrònic contacte@salvemtv3.cat.


Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.


LSSICE - Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. Salvem TV3 es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada al lloc www.salvemtv3.cat.


Butlletí electrònic, subscripció a publicacions

Salvem TV3 dóna l'opció a l'usuari de donar-se d'alta i de baixa del nostre servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.


Jurisdicció competent

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l'usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.


Cookies i spam

El lloc web de Salvem TV3 pot utilizar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. Les cookies, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i ni s'utilitzaran per a la recollida d'aquests.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor, on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, només informen al sistema de la configuració escollida per l'usuari, però no reconeixen automàticament cap dada referent a la identitat de les persones que visiten la nostra web. Si l'usuari ho desitja, pot denegar tota cookie des de l'opció adequada del seu propi navegador.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació al disc dur. Per navegar per la nostra pàgina web no és necessari que l'usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades per Salvem TV3.

Salvem TV3 no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti de conformitat a l’establert en el present Avís legal.

© Salvem TV3